Om BioMar

Vi är innovatörer som fokuserar på ett effektivt och hållbart vattenbruk

Vi är innovatörer

About: Our heritage (item, text only) SE

BioMar är världsledande på högpresterande foderdieter för över 45 olika fisk- och skaldjursarter i mer än 80 länder.

BioMar grundades 1962 av en grupp danska fiskodlare, och har således sedan länge varit hängivna utvecklingen av vattenbruksbranschen med ansvarstagande och hållbarhet för ögonen.

Vårt huvudfokus ligger på att stötta våra kunder så att de kan leverera sunda, välsmakande fisk- och skaldjursprodukter.

Vi gör det genom att med innovativa metoder ta fram effektivt, säkert och närande foder för vattenbruk med ett minimum av påverkan på miljön.

Vår globala skala, lokala rörlighet och fokus på genomförande säkerställer att vi kan svara på enskilda kunders behov – och har alltid kunnat visa resultat och hålla ett minutiöst fokus på livsmedelssäkerhet.

Vår föresats

Vi är innovatörer som fokuserar på ett effektivt och hållbart vattenbruk.

BioMar's föresats har sina rötter i vår historia och vårt engagemang i vattenbruk. Med hjälp av banbrytande kunskaper och långvariga partnerskap med våra intressenter, strävar vi efter att utveckla och leverera verkligt effektiva, miljömässigt hållbara och sunda foderlösningar.

Vi engagerar oss i att förnya vattenbruket.

Vårt bidrag

Vi håller oss till fyra långsiktiga vägledande principer för att stötta vårt syfte.
INNOVATION

Vi strävar ständigt efter att förbättra BioMar’s förmåga till innovation.

Vi främjar och uppmuntrar en innovationskultur i alla delar av företaget. Vi bedriver forskning tillsammans med externa partners. Vi förbättrar aktivt vår rörlighet och flexibilitet. Vi stödjer att know-how och medarbetarnas skicklighet används tvärs över all områden. Och vi investerar kontinuerligt i att bedriva egen forskning och utveckling.

Läs mer

Samarbete

Vi är beslutsamma när det gäller att hålla kvar vårt långsiktiga engagemang i våra intressenter.

Vi insisterar på att vara kundcentrerade. Vi skapar långsiktiga partnerskap. Vi bemyndigar våra medarbetare att ingå externa relationer. Vi jobbar hårt på att förbli en bra arbetsplats. Och vi delar med oss av vår kunskap för att stödja ömsesidigt växande.

Läs mer

Hållbarhet

Vi är fokuserade på att utveckla ett hållbart vattenbruk.

Vi minskar fortlöpande vårt eget avtryck på miljön. Vi samarbetar med våra kunder för att förbättra hållbarheten i odlingarna. Vi använder oss av råvaror från hållbara källor, levererade av ansvarstagande leverantörer. Vi stärker transparensen och spårbarheten i vår leveranskedja. Och vi letar ständigt efter nya och mer hållbara råvaror.

Läs mer

Prestanda

Vi arbetar för att vattenbruksbranschen ska kunna vara en långsiktigt lönsam leverantör av säkra, hälsosamma fisk- och skaldjursprodukter.

Vi minskar hela tiden foderfaktorn. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att så långt möjligt säkra de mest effektiva och ansvarstagande utfodringssätten. Vi optimerar värdekedjan i vår egen organisation. Vi utvecklar högpresterande talanger och låter medarbetarnas förmåga växa. Vi kör noggranna management-system och följer ackrediterade certifieringsscheman.

Läs mer om Perfomance Concept

BioMar, fakta och siffror

Du är välkommen att få veta mer om vår globala närvaro, vårt ägande och vad vi uppnått.

Vår historia

Nyskapande vattenbruket i över 50 år
1960- och 70-talet

I början av 1960-talet bildade en grupp danska fiskare BioMar under namnet Dansk Ørredfoder A/S.

Företaget var bland de första i Europa med att börja producera foderpellets. Jämfört med det vanliga blöta fodret förorenar denna nya typ av foder mindre, det presterar bättre och är mycket lättare att hantera.

Den danska fiskodlingssektorn konsolideras och intresset för att börja använda torrfoder ökar. Företaget betjänar huvudsakligen lokala fiskodlingar men får också förfrågningar från länderna runt omkring, vilket leder till sporadisk export.

1980- och 90-talet

BioMar är banbrytande med att introducera extruderat fiskfoder som innebär en betydande minskning av vattenbrukens påverkan på den lokala vattenmiljön.

ECOLINE, världen första miljömärkta fiskfoder, lanseras.

BioMar bestämmer att miljömässig hållbarhet ska vara ett av de viktigaste målen för foderutvecklingen för att minimera oönskade ekologiska konsekvenser av nuvarande och framtida aktiviteter och expansion av vattenbruket.

Företaget börjar expandera internationellt, både vad gäller export och förvärv i Europa.

2000-talet

BioMar tar initiativ som förändrar spelets regler, som till exempel lanseringen av SMARTfeed, en serie produkter med bio-funktionella delar som är inriktade på fiskhälsan.

Utvecklingsprogrammet för BioSustain lanseras och syftar till att optimera hållbarhetsarbetet genom mätning och utvärdering av hållbarheten hos råvaror och processer.

BioMar blir en av de ledande leverantörerna av vattenbruksfoder genom att investera i ytterligare fabriker i Europa och att gå utanför Europas gränser och förvärva fabriker i Chile.

2010-talet

BioMar bidrar till att stärka överlevnad och tillväxt hos fisk och skaldjur genom att introducera foder som innehåller Bactocell®, det enda probiotikum som godkänts av Europeiska kommissionen, som ingrediens i vattenbruksfoder.

BioMar lanserar ORBIT, en foderdiet speciellt framtagen för odlingar med RAS-system som allt mer uppmärksammas som en genomförbar, långsiktigt hållbar, lösning för vattenbruket.

En BioMar-fabrik är den första foderfabriken i världen som följer ASC-standarden för lax och regnbåge, en standard som fokuserar på socialt och miljömässigt ansvarstagande vattenbruksproduktion. BioMar satsar på miljövänliga och hållbara foderleveranser genom att driva världens i sitt slag första lastfartyg som går på flytande naturgas (liquefied natural gas, LNG).

BioMar startar utgivningen av sin årliga globala Sustainability Report, och skapar därmed större offentlig transparens i sina aktiviteter.

Under detta årtionde fortsätter BioMar att växa globalt genom att sätta upp produktion i Costa Rica, Turkiet, Kina, Ecuador och från 2020 i Australien.

Idag

Idag innehar BioMar en position som en av de ledande foderleverantörerna inom vattenbruksbranschen.

När vi ser bakåt i tiden och in i framtiden ser vi ett företag där innovation, samarbete, hållbarhet och prestanda är starka grundpelare.

Vi är stolta över vår historia.

Vi ska fortsätta att bidra till sunda och välsmakande fisk- och skaldjursprodukter, hållbart och effektivt, med samma hängivenhet som vi har haft under alla år sedan 1962.

Arbeta hos BioMar

About: Working at BioMar (item, L pic.)

Inte bara ett jobb

För de flesta av våra medarbetare är arbetet på BioMar inte bara ett jobb. Det är en livsstil. De upplever att de har ett mycket intressant jobb, trevliga kollegor och en verklig möjlighet att påverka utvecklingen av ett effektivt och hållbart globalt vattenbruk. BioMar-medarbetarna känner att de uppskattas i sitt dagliga arbete och att de kan utvecklas professionellt.

Vi på BioMar går till jobbet för att tillhandahålla närande, sunda och säkra foderlösningar – på ett innovativt allt mer hållbart sätt. Det är vad vi faktiskt är, längst in i BioMar's själ. Varje dag och i varje del av vår organisation.

Arbeta med oss!

Media

Press releases  -  press images  -  media contact